8½ (Federico Fellini, 1963.)

Kada intuicija izbija kao najmoćnije vrelo nečijeg delovanja, onda se ubrza podsvest i sve neracionalno i neobrađeno izlazi u prvi plan. Svetle staze života kojima tabanamo i usmeravamo se ka ciljevima učine se tada odjednom nedolične tolike pažnje i naše vijuganje putevima počinje da dobija svoju nedefinisanu vrednost. Ako se […]