Bitter moon (Roman Polanski, 1992.)

Negde sam pročitao mišljenje da Roman Polanski, kao autor, uvek iznova istražuje dubine ljudske duše, često baveći se njenim ekstremima, uvrnutostima koje šetaju između onog sadističkog, sa potrebom da povredi i mazohističkog, sa potrebom da se bude povređen. Ovo mišljenje nagoni na razmišljanje i samo po sebi. Jedan od fascinantnijih […]