Izgaranje (Jérôme Le Maire, 2016)

U nastojanju da razume čoveka i njegovo bivanje kroz koegzistenciju sa drugima, Žerom le Mer odlučuje da društvenu stvarnost istraži kroz susrete sa ljudima, iza kamere. Kao rezultat tih istraživanja, baveći se međuljudskim odnosima i problemima žitelja izolovanog sela na marokanskoj planini, nastaju njegovi najpoznatiji filmovi „Où est l’amour dans […]