Film

Kritika „čistog filma” u savremenoj srpskoj profesionalnoj kinematografiji (VI deo)

Izvor: Filmske radostiAutor: Miroslav Bata Petrović30/12/2013 O bazi i nadgradnji Da bi postojala i funkcionisala jedna nacionalna kinematografija neophodno je da postoje sledeći uslovi: 1. tehnička i tehnološka baza; 2. zakonski definisan način finansiranja kinematografije; 3. organizovana produkcija; 4. distribucija…

Projektor

Kritika „čistog filma” u savremenoj srpskoj profesionalnoj kinematografiji (III deo)

Izvor: Filmske radostiAutor: Miroslav Bata Petrović12/12/2013 O filmskom obrazovanju Nema uspešne nacionalne kinematografije bez obrazovane domaće publike. To obrazovanje je moguće sistematski sprovoditi najefikasnije kroz školski sistem. Naš problem je u tome što više od šestdeset godina, od završetka Drugog…

Deset zabluda o filmu – VI deo – „Da li je filmska kritika isto što i tumačenje filmske priče?”

Izvor: Filmske radostiAutor: Miroslav Bata Petrović15/08/2013 kriticarKritika je, prema Ivanu Klajnu i Milanu Šipki („Veliki rečnik stranih reči i izraza“) „…umeće kritikovanja, tj. ocenjivanja, analize, prosuđianje o nekom delu ili postupku (…) Stručna i naučna oblast kojoj pripadaju takvi radovi…”…