Suština filma – Vlada Petrić (II deo)

Izvor: Filmske radosti | Novi filmografAutor: Božidar Žečević22/04/2013 Semiološka kritika estetskog vrednovanja umetničkih dela uopšte zasniva se na činjenici da je takvo vrednovanje subjektivno i arbitrarno, što je opravdan iako nedovoljan razlog da se estetika negira u potpunosti. Ako se određeni filmovi, već decenijama, proglašavaju izuzetnim umetničkim ostvarenjima, nije li […]