Evropska komisija objavila je rezultate konkursa programa MEDIA Kreativna Evropa za podršku filmskim festivalima EACEA 26/2019. Na konkursu je podržano 33 projekata, a od toga dva iz Srbije – Festival evropskog filma Palić i Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs.

Od ukupno 95 podnetih aplikacija, 33 je odobreno za finansiranje (prolaznost 35%). Na konkurs su stigle tri aplikacije iz Srbije, a dva projekta su odobrena za finansiranje (uspeh 67%) i to su 27. izdanje Festivala evropskog filma Palić 13. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldoks. Oba festivala su podržana iznosima od po 46.000 evra. Ovo je četvrti put da su ova dva festivala dobila podršku MEDIA programa, a pored njih podršku je dva puta dobio i Filmski festival Slobodna Zona.

Najviše aplikacija na konkursu je stiglo iz Italije (15), ali je podržan samo jedan projekat, dok najviše podržanih festivala dolazi iz Nemačke
(ukupno 5 festivala, od 7 aplikacija).

Podrška filmskim festivalima usmerena je ka inicijativama koje prezentuju i promovišu raznolikost evropskih audiovizuelnih dela kao i na aktivnosti koje doprinose podizanju znanja i interesovanja publike za ista. Podrška je namenjena filmskim festivalima koji se organizuju u zemljama koje su članice MEDIA potprograma.