Međunarodni festival animiranog filma „Balkanima“ iniciran je od strane srpskog ogranka Međunarodnog udruženja filmskih animatora ASIFA i održava se u organizaciji Akademskog filmskog centra Doma kulture „Studentski grad“ u Beogradu.

Osnovni cilj festivala je promovisanje umetnost animacije u zemlji osnivača – Srbiji, na Balkanu, zemljama jugoistočne Evrope i njihovom uklapanju u evropske kulturne tokove. Festival ima za cilj da pomogne mladim autorima širom Evrope da kroz upoznavanje sa ostvarenjima razvijenijih produkcija i uvođenjem novih tehnologija razviju svoj osećaj za umetnost i razumevanje među ljudima.

Festival ima dva takmičarska programa dok su prateći programi sačinjeni od portreta evropskih majstora animacije, retrospektive i internacionalnih kinematografija.

Program festivala uključuje i počasni program dobitnika priznanja za sveukupno stvaralaštvo u oblasti animacije na području jugoistočne Evrope. Selekciona komisija i žiri za nagrade „Balkanime“ sastavljeni su od stručnjaka i pedagoga iz oblasti animacije, filmskih autora, filmskih kritičara, novinara… Selekciona komisija može promeniti prijavljenu kategoriju filma ukoliko smatra da je isti podobniji drugom programu. Međunarodni žiri za ocenjivanje filmova glavnog takmičarskog programa sačinjavaju tri člana: dva iz Evrope i jedan iz Srbije. Žiri studentskog takmičarskog programa sačinjavaju pored umetničkog direktora, profesori i studenti visokih umetničkih škola.

Umetnički direktor, tvorac i prepoznatljivo lice festivala, profesor Nikola Majdak se i pored svih poteškoća oko finansiranja godina bori da Studenski grad bude ključno mesto zaljubljenika animacije svake jeseni. Naravno, pored njega tu je i sjajan tim mladih saradnika koji je neophodan da bi sve bilo uspešno izvedeno.

Filmske radosti su prethodne dve godine uspevale da svoje posetioce obogate i sa dve video reportaže.