Marko Kostić, intervju

Izvor: mojenovine.krafter.rsAutor: Miloš Stojanović02/07/2012 Moj subjektivni doživljaj o Mašinici – ispod „zaslađene” režije porodične komedije nazire se tenzija, kao da priču pokreće mračni motor koji je u kontrastu sa onim što je prikazano čulima vida i sluha. Ta slutnja se potvrđuje kako film odmiče ka kulminaciji. Išao bih dotle da […]