Odgovor Ejli Kovačević na članak „U odbranu filmske trake”

Izvor: Filmske radostiAutor: Miroslav Bata Petrović22/10/2013 Reakcija na članak „U odbranu filmske trake” Veoma sam obradovan da je nekoga moj tekst pokrenuo na reakciju. Pogotovo sam počastvovan što reakcija dolazi iz Zagreba od iskusnog, pretpostavljam, filmskog tehnologa. Međutim, žao mi je ako je gospođa Kovačević razumela, iz mog teksta, da […]

U odbranu filmske trake

Izvor: Filmske radostiAutor: Ejla Kovačević19/10/2013 Reakcija na članak „Da li je film delo snimljeno isključivo na filmskoj traci?” „Film je mrtav“ je sintagma koja se sve češće susreće u brojnim člancima filmskih časopisa i portala u zadnjih par godina. Rezultat je to diskusije o pojavi digitalnih formata i njihovom uticaju […]

Deset zabluda o filmu – V deo – Da li je film isto što i „filmska priča”?

Izvor: Filmske radostiAutor: Miroslav Bata Petrović24/07/2013 Za razliku od trećeg segmenta („Da li je flm umetnost?”) koji smo završili citatima Tarkovskog, ovaj ćemo takođe početi idejama ovog velikog autora: „Film je po svojoj suštini, po svom slikovnom sklopu, prvenstveno poetska umetnost”, kaže Tarkovski. „Zato što može bez bukvalnosti. Bez svakodnevnog […]

Deset zabluda o filmu – VI deo – „Da li je filmska kritika isto što i tumačenje filmske priče?”

Izvor: Filmske radostiAutor: Miroslav Bata Petrović15/08/2013 kriticarKritika je, prema Ivanu Klajnu i Milanu Šipki („Veliki rečnik stranih reči i izraza“) „…umeće kritikovanja, tj. ocenjivanja, analize, prosuđianje o nekom delu ili postupku (…) Stručna i naučna oblast kojoj pripadaju takvi radovi…” Izdvojmo odmah ključne reči ove kratke definicije: ocenjivanje, analiza, prosuđivanje, […]

Deset zabluda o filmu – VII deo – „Da li je film delo snimljeno isključivo na filmskoj traci?”

Izvor: Filmske radostiAutor: Miroslav Bata Petrović28/08/2013 Svedoci smo brzog tehnološkog buma u svemu, pa i u filmu. Pojava video tehnologije kao nosača slike u pokretu, a vrlo brzo i digitalne, uticalo je na ubrzano napuštanje filmske trake kao nosača, najpre na nivou negativa, zatim radnih kopija i intermedijata, a danas […]

Deset zabluda o filmu – IX deo – „O takmičenjima i nagrađivanjima u umetnosti/filmu”

Izvor: Filmske radostiAutor: Miroslav Bata Petrović27/09/2013 Svedoci smo svetske festivalomanije. Gotovo svakoga dana čitamo u novinama izveštaje sa raznih filmskih festivala na kojima je glavnu nagradu dobio „ovaj” ili „onaj” film, a sporedne neki drugi, itd… Ali da li se pitamo šta su festivali i ko ih je izmislio? Odgovori […]

Deset zabluda o filmu – X deo – „Da li je pravi doživljaj filma moguć samo u bioskopu?”

Izvor: Filmske radostiAutor: Miroslav Bata Petrović28/10/2013 Ovo pitanje je često prisutno kad se sastanu „tradicionalisti” – pristalice starog, dobrog biskopa sa punim salama i tapkarošima ispred, nasuprot pristalica novog vremena i novih tehnologija. Potpisnik ovih redova priznaje da je skloniji ovima drugima, mada veoma dobro pamti doživljaje kojih tradicionalisti ne […]

„Deset zabluda o filmu” – I deo – Jesu li Braća Limijer očevi filma?

Izvor: Filmske radostiAutor: Miroslav Bata Petrović08/06/2013 Dragi filmofili, Filmske radosti Vam ekskluzivno predstavljaju sjajne filmske tekstove Miroslava Bate Petrovića koji će izaći u specijalnom izdanju do kraja ove godine. Bata Petrović (1949) je diplomirao „Istoriju umetnosti” na beogradskom Filozofskom fakultetu; od rane mladosti se bavio filmom, najpre amaterski a kasnije […]