Bezbog (Ralitza Petrova, 2016)

Evropski autorski film ostavlja iza sebe period kada je rumunski talas bio predominantan. O bugarskom filmu u tom smislu se ne zna puno. Eliza Petkova, Maja Vitkova, Konstantin Bojanov, Kristina Nikolova su neka od ima koja se s vremena na vreme pojave na mapi značajnih festivala, uglavnom ne previše zapaženo. […]