Advertisement Section

Filmski centar Srbije (FCS) je postigao novi veliki uspeh, i zvanično postavši 33. član Evropske asocijacije filmskih agencija (EFAD), i to kao jedini filmski centar iz ovog regiona izvan Evropske unije.

Filmski centar Srbije, krovna institucija srpske kinematografije, je sada pridruženi član pomenute organizacije, a to je status koji je u načelu otvoren za sve filmske agencije ili centre locirane u nekoj od država-članica Saveta Evrope. Ovaj status omogućava učešće u svim aktivnostima ove asocijacije, kao i delimično pravo glasa.

„Priključenje Evropskoj asocijaciji filmskih agencija nije samo organski korak napred po pitanju našeg razvoja na međunarodnom planu, već predstavlja i jednu od posledica opipljivog rasta naših aktivnosti i priznanja u našoj zemlji ali i u inostranstvu. S nestrpljenjem iščekujemo priliku da pružimo svoj maksimum sa ciljem boljeg razumevanja, saradnje i razmene ideje i dobrih praksi na polju politika podrške audiovizuelnom sektoru i filmu, kao i u domenu izazova bioskopa u digitalnoj eri, pitanja autorskih prava, borbe protiv piraterije i aspekata filmskog obrazovanja,“ izjavio je ovim povodom Boban Jevtić, direktor Filmskog centra Srbije.

„S oduševljenjem izražavamo dobrodošlicu našim srpskim kolegama u ovu asocijaciju. Uz novu mogućnost za dobijanje statusa pridruženog člana, članstvo u EFAD-u može biti prošireno i na filmske agencije iz svih delova evropskog kontinenta“, prokomentasrisao je Luis Ćabi Vas, predsedavajući Evropske asocijacije filmskih agencija.

Ova asocijacija predstavlja glas evropskih filmskih agencija, koji u sebi sjedinjuje 33 organizacije iz svih delova našeg kontinenta. Evropske filmske agencije se staraju za evropski film putem različitih formata i platformi. Njihova misija je i da osposobe lokalne kulture i zajednice sa različitim jezicima da svoje živote prikažu na ekranu i da stavaraju moćne, u kuturološkom smislu izražajne filmove, koji će prodreti duboko do srca i umova gledalaca uz korist po dobrobit društva širom Evrope.
Članovi Evropske asocijacije filmskih agencija unapređuju filmsku pismenost i filmsko pripovedanje kao vid podrške slobodi izraživanja i filmskoj kulturi, kako bi se osiguralo da filmsko stvaralaštvo, filmsko nasleđe i film kao umetnost postanu, budu i opstanu dostupni za mnoge, a ne samo za nekolicinu.

Groblje kućnih ljubimaca
  • Save
Previous post Rimejk „Groblja kućnih ljubimaca“ danas premijerno u Takvudu
O novcu i sreći
  • Save
Next post Projekat novog filma Ane Nedeljković i Nikole Majdaka, mlađeg na prestižnom Višegradskom animatorskom forumu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap