U ponedeljak, 12. februara, u maloj sala Doma kulture „Studentski grad“ u 20 časova biće održana projekcija japanskih eksperimentalnih filmova: plodne godine 1975-1980.

Japanski eksperimentalni filmski pokret profilisao se kasnih 60-ih godina, a krajem 70-ih prošlog veka  je doživeo svoj vrhunac. Pod uticajem dela koje su napravili prethodnici, poput Tošia Macumota (Toshio Matsumoto) koji je se bavio realizacijom avangardnih dokumentaraca i umetničkih igranih filmova, nova generacija mladih autora počela je praviti filmove. Mnogi od njih su bili fascinirani istraživanjima mehanizma pokretne slike. Ovaj program prikazuje određeni period istorije u japanskom eksperimentalnom filmu, na svom vrhuncu, ističući film ATMAN (1975) Tošia Macumota, izvanrednog prostorno-vremenskog osećaja koji može biti doživlјen samo u bioskopu, i najbolјeg dela nastalog pod njegovim uticajem, SPACY (1980) Takaši Itoa (Takashi Ito) kao glavnog kontrapunkta u istoriji japanskog eksperimentalnog filma. Filmovi iz programa (osim Macumotovih i Itovih) nisu digitalizovani i njihov značaj je nepravedno potcenjen izvan i unutar Japana, pa je ovo jedinstvena prilika da pogledate većinu filmova na originalnoj 16mm filmskoj traci.

Program filmova:

„Atman“, Toshio MATSUMOTO, 1975, 16mm, 11 min.
„My Movie Melodies“, Jun’ichi OKUYAMA, 1980, 16mm, 6 min.
„Dutchman’s Photograph“, Isao KOTA, 1974, 16mm, 7 min, bez zvuka
„Switchback“, Nobuhiro KAWANAKA, 1976, 16mm, 9 min.
„Film Display“, Shunzo SEO, 1979, 16mm, 5 min, bez zvuka
„Heliography“, Hiroshi YAMAZAKI, 1979, 16mm, 6 min.
„WHY“, Keiichi TANAAMI, 1975, 16mm, 11 min.
„Hikari“, Nobuhiro AIHARA, 1978, 16mm, 3 min.
„Still Movie“, Yoichi NAGATA, 1978, 16mm, 3 min, bez zvuka
„Xénogénèse“, Akihiko MORISHITA, 1981, 16mm, 7 min.
„Spacy“, Takashi ITO, 1981, 16mm, 10 min.

Program uredio i predstavlјa: Kojo Jamašita (Koyo Yamashita), direktor Image Forum-a. Program je realizovan u saradnji sa Filmskim centrom Srbije.

Žiri Fest 2018
  • Save
Previous post Predstavljamo žiri glavnog takmičarskog programa Fest-a
Nebojša Glogovac
  • Save
Next post Preminuo Nebojša Glogovac
Share via
Copy link
Powered by Social Snap