Advertisement Section

Direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić izabran je za člana Izvršnog odbora Evropske federacije filmskih arhiva (ACE).

Na Generalnoj skupštini ACE u italijanskom gradu Bolonji, Jugoslava Pantelića su tajnim glasanjem izabrali članovi tog najvišeg tela evropske filmske arhivistike.

Obraćajući se prisutnima, Pantelić je istakao značaj Jugoslovenske kinoteke kao srpskog filmskog arhiva, istom prilikom založivši se za još jaču i sveobuhvatniju saradnju evropskih filmskih institucija.

Uz Pantelića, takođe i aktuelnog umetničkog direktora FEST-a, u članstvo Izvršnog odbora Evropske federacije filmskih arhiva izabrani su i čelnici kinoteka, filmskih arhiva i muzeja iz Nemačke, Holandije, Belgije, Finske, Danske, Češke, Italije i Španije.

  • Save
Previous post Sve naše varljive godine – 47. Sofest
Dosije Labudović
  • Save
Next post Podrška fonda Eurimages za projekat novog filma Mile Turajlić
Share via
Copy link
Powered by Social Snap