Advertisement Section
Header AD Image

MEDIA desk Srbije i EU info centar vas pozivaju da se prijavite na obuku za pisanje projekata za trenutno otvoren konkurs: Razvoj pojedinačnih projekata u okviru potprograma Kreativna Evropa MEDIA. Obuka će se održati 30. marta 2018. godine u 10:30 časova u EU info centru (Kralja Milana 7, Beograd).

Program za razvoj pojedinačnih projekata namenjen je nezavisnim producentskim kućama koji konkurišu sa projektima koji podrazumevaju razvoj dokumentarnog, igranog ili animiranog filma koji je namenjen bioskopskom ili televizijskom prikazivanju.

Rok za podnošenje aplikacija za Razvoj pojedinačnih projekata je 19. april 2018. godine u 12 časova.

Cilj ove obuke jeste da sve zainteresovane aplikante upozna sa konkursnom procedurom i da im pomogne da na što bolji i kvalitetniji način pripreme svoje aplikacije.

Obuka će obuhvatati pojašnjenje:

  • opštih odredbi i pravila konkursa;
  • pojašnjenje sadržaja elektronske aplikacije i instrukcije za popunjavanje formulara;
  • pojašnjenje obavezne konkursne dokumentacije;
  • kreiranja i preuzimanja elektronske aplikacije.

Molimo sve zainteresovane da do 27. marta prijave svoje učešće na adresu info@media.kreativnaevropa.rs i da u prijavi navedu ime i prezime predstavnika/predstavnice producentske kuće koji/a će prisustvovati obuci.

Program

10:30 – 12:00 Opšte odredbe i ciljevi konkursa
Kreiranje i preuzimanje elektrosnke aplikacije

12:00 – 12:15 Pauza

12:15 – 13:30 Pojašnjenje sadržaja elektrosnkog aplikacionog formulara

Pojašnjenje obavezne konkursne dokumentacije.

Ejbel Ferara
  • Save
Previous post Ejbel Ferara na Beldocsu – provokacije koje pogađaju metu
Nebojša Glogovac
  • Save
Next post Jedno sećanje na Nebojšu Glogovca
Share via
Copy link
Powered by Social Snap