Advertisement Section

Nakon duge i opsežne pripreme, u Beogradu je tokom posete francuskog predsednika, Emanuela Makrona, zvanično potpisan Sporazum o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Francuske i Vlade Republike Srbije.

Sporazum je potpisan sa namerom da se osnaži saradnja na polju kinematografije i da se aktuelizuje pravni okvir kinematografske saradnje naše dve zemlje, a vodeći računa o važećim propisima kinematografske industrije i u Francuskoj i u Srbiji.

Zahvaljujući ovom  Sporazumu, obe strane biće u prilici da koriste povlastice iz važećih propisa na tom polju, između ostalog, biće olakšan uvoz i izvoz materijala neophodnih za realizaciju kinematografskih dela.  Sporazumom je precizirana i priroda budućih srpsko-francuskih koprodukcija, uz odrednicu da udeo učeća u koprodukciji može da varira od 20 do 80 % ukupnog budžeta pojedinačnog kinematografskog dela, a uz uzajamnu saglasnost strana, udeo učešća može biti smanjen na 10 % ukupnog budžeta produkcije. Zarad lakše i efektnije primene Sporazuma biće ustanovljena Mešovita komisija sa jednakim brojem predstavnika obe strane, koja će tim povodom zasedati svake dve godine.

Nadležnim telima u slučaju ovog Sporazuma smatraju se Filmski centar Srbije (za Vladu Republike Srbije) i Nacionalni centar za film i pokretne slike (za Vladu Republike Francuske). Ugovor su potpisali Ambasador Fredrik Mondoloni i Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije.

grcki film
  • Save
Previous post Grčka u fokusu Palićkog filmskog festivala
Postira Seaside Film Festival
  • Save
Next post Deveti Postira seaside film festival
Share via
Copy link
Powered by Social Snap