Advertisement Section
Header AD Image

Na web stranici Berkli muzeja vizualne umetnosti i pacifičkog filmskog arhiva do danas se prikazuje program „Portraits and the Sky“ posvećen eksperimentalnim kratkometražnim naslovima iz Beograda, Zagreba i Ljubljane, nastalim od šezdesetih godina do 1991. godine.

Program su kurirali zagrebačka filmologinja Petra Belc i Beograđanin Pavle Levi koji na kalifornijskom Univerzitetu Standford predaje teoriju filma.

Po rečima Petre Belc, budući da se u zadnjih desetak godina sve češće u svetu prikazuju eksperimentalni filmovi nastali u Jugoslaviji, taj su program želeli da iskoriste kao priliku za predstavljanje autora koji se retko prikazuju u okviru takvih retrospektiva.

„Hteli smo da pokažemo raznovrsnost pristupa promišljanju i stvaranju neoavangardnog filma u domaćem kontekstu i skrenemo pažnju na manje poznate radove i autore, koji često svojom inventivnošću i inovativnošću nadilaze kanonska dela i dovode u pitanje neke naše temeljne istoriografske pretpostavke o estetskim zakonitostima ovog filmskog roda“, rekla je.

Belc kaže da postavljeni u programski niz filmovi jedni drugima pružaju novi interpretacijski okvir i poticaj za preispitivanje uvreženog kanona, a u fokusu je bila ideja portreta u svim njegovim izvedbenim mogućnostima.

Program su otvorili i zatvorili filmovi Mihovila Pansinija i Dubravke Rakoci kao primeri eksperimentalnih tendencija, slična, no temeljno različita filma o nebu.

Po njenim rečima, saradnja s Berklijskim muzejem umetnosti i pacifičkog filmskog arhiva nastala je zahvaljujući podsticaju filmske kustoskinjee pacifičkog filmskog arhiva KEti Geric, koja ih je pozvala da osmisle taj program, u sklopu godišnje serije eksperimentalnih filmova Alternative Visions.

Ta je serija ujedno i deo studija o avangardnom filmu koji na Berkliju predaje Džefri Skoler, tako da je program bio istovremeno namenjen studentima, ali i otvoren za svu publiku.

  • Save
Previous post Sutra počinje online filmski festival GoethFEST
prateci program
  • Save
Next post Pietro Marčelo na Slobodnoj zoni
Share via
Copy link
Powered by Social Snap