Sudar industrije filma i igrica!

Izvor: Filmske radosti | DW15/07/2013 „Prastari” medij bioskop našao je svog para u formi video i kompjuterskih igrica. Međutim, mogu li ove dve industrije da funkcionišu zajedno? Stručnjaci kažu da se to uveliko dešava, uprkos nekim razlikama. „U prethodnih 10 godina kompjuterske igre pretvorile su se u subkulturu,” rekao je […]