Advertisement Section

Na velikom platnu će i ove godine biti prikazan veliki broj filmova – kako u takmičarskom, tako i u revijalnom delu. Do sada je u okviru BOSIFEST-a prikazano preko 500 filmskih ostvarenja, koji se bave tematikom života osoba sa invaliditetom ili su njihovi autori osobe sa invaliditetom.

Pored prikazivanja filmova, BOSIFEST nudi i prateće programe u vidu radionica, panel diskusija i okruglih stolova,izložbi,performansa,….

Svrha osnivanja BOSIFEST-a je ukazivanje na stvaralački rad i mogućnosti učesnika na javnoj kulturnoj sceni i širenje poruke da bi osobe sa invaliditetom trebalo da imaju ista prava i obaveze kao i drugi građani. Na taj način, ovaj festival daje snažan podsticaj donošenju mera za ravnopravno učešćei integrisanje osoba sa invaliditetom u društvo.

Suštinski pokazatelj da postoji prostor za ovakav festival u Srbiji, jeste upravo veliko interesovanje stvaralaca i izvođača za učešće u programima BOSIFEST-a. Ovaj festival pridružuje se svetskim festivalima, koji se duži niz godina bave isključivo filmovima o osobama sa invaliditetom, kao i filmovima čiji su autori osobe sa invaliditetom. Mreža tih festivala pruža autorima izlazak na svetsko tržište, ali i mogućnost da predstave nove, inovativne filmove koji se bave tematikom vezanom za život osoba sa invaliditetom.

Kroz program BOSIFEST-a nude se moguća rešenja za dalji razvoj demokratskog društva i stvaranje okoline, koja će biti pristupačna, bez prepreka i barijera – za sve.

KONKURS za prijem filmova za BEOGRADSKI INTERNACIONALNI FILMSKI FESTIVAL OSOBA SA INVALIDITETOM – BOSIFEST 2021

Tema  festivala   je rad i život osoba sa invaliditetom. Konkurs je otvoren od 25. januara 2021. do 20. aprila 2021. godine. Rezultati selekcije će biti objavljeni  10. juna 2021. godine. Filmovi odabrani od strane selektora biće prikazani na Festivalu, program sadrži takmičarski i revijalni deo.

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja:

 1. Žanr: dokumentarni filmovi na temu osoba sa invaliditetom
 2. Trajanje filma maksimum do 100 minuta
 3. Film mora da bude na srpskom /engleskom jeziku ili sa srpskim/engleskim titlom
 4. Film mora da bude produciran u prethodnih 5 godina
 5. Film mora da bude poslat najkasnije do 20. aprila 2021. godine
 6. Svi video zapisi moraju biti u mp4/dvd formatu
 7. Organizacija BOSIFEST-a može da koristi u reklamne svrhe deo primljenog rada (do minut trajanja)
 8. Radove i prateće materijale, sa naznakom “Za konkurs BOSIFEST 2021” slati na mejl hc.koloseum@gmail.com, film@bosifest.rs
 9. Filmovi se mogu slati i putem platforme Filmfreeway

 

Potrebno je dostaviti i sledeće:

-sinopsis ili tekstualno objašnjenje dužine između 100 i 200 reči
-dijalog listu (ukoliko postoji)
dve slike iz filma ili sa snimanja filma
-biografiju i fotografiju autora
-godinu i mesto rođenja autora/autorke filma, zanimanje, mesto boravka I kontakt (telefon i e-mail)
Pitanja u vezi konkursa slati na: hc.koloseum@gmail.com, film@bosifest.rs

fest 2021
 • Save
Previous post FEST opet pomeren
crtani walfwalkers
 • Save
Next post Koje ostvarenje će poneti titulu najboljeg filma za mlade u 2021. godini?
Share via
Copy link
Powered by Social Snap