Advertisement Section

Budući da je u proteklih pet godina, koliko Srbija učestvuje u ovom programu, FEF Palić podržan četiri puta, zadovoljstvo nam je što se kvalitet našeg Festivala prepoznaje na najvišim evropskim instancama kao i da imamo kontinuiranu podršku u građenju evropskog kulturnog prostora.

Od 79 festivala koju su aplicirali za podršku u ovom pozivu, finansijska podrška je odobrena za 33 festivala. U obrazloženju podrške, između ostalog, stoji i da Festival evropskog filma Palić nudi širok spektar aktivnosti rastućem broju publike kao i brojne kvalitetne prateće događaje. Geografska diverzifikacija filmova je velika i Festival vodi iskusan tim. Programi filmske edukacije fokusiraju se na mlade profesionalce i ima osnova da se nastavi sa programima za jačanje filmske pismenosti mlade publike. Festival je deo mreže Festivala evropskog filma (MIOB) i u procesu je njenog jačanja. 

Kako je filmska i festivalska industrija snažno pogođena aktuelnom pandemijom virusa Covid-19, nadamo se da će se vrlo brzo steći uslovi da se program FEF Palić realizuje u planiranom obimu i predviđenom terminu. Budući da smo pripremljeni za modifikacije u skladu sa situacijom, obaveštavaćemo javnost o eventualnim promenama do kojih može doći.

Palic 2019
  • Save
Previous post Finansijska podrška za Palićki festival i Beldocs
Clasicos Contigo
  • Save
Next post Klasici uz tebe: Besplatan onlajn ciklus španskih filmova
Share via
Copy link
Powered by Social Snap