Advertisement Section
Header AD Image

Nakon uspešno održane radionice za sekretare režije, ovo je druga u nizu od šest obuka za deficitna zanimanja u filmskoj industriji koje se organizuju, a koje polaznicima pružaju mogućnost da steknu znanje i započnu filmsku i TV karijeru.

O potrebi za organizovanjem ove obuke, direktor Filmskog centra Srbije Gordan Matić je rekao:

„Filmski centar Srbije prati vibrantnost filmske scene i potreba koje imaju naše produkcije. Na taj način je prepoznato da postoji problem na tržištu rada, tj. na tržištu „radne snage” u sektoru organizacije režije, naročito na poziciji asistenta režije. Tako smo u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti odlučili da organizujemo kurs deficitarnih zanimanja kako bi neki novi mladi ljudi koji žele da rade u kreativnoj industriji, na filmu i seriji mogli da pronađu kako sebe, tako i posao”, izjavio je Matić i dodao „To je jedno o zanimanja za koje naši producenti i izvođači filmova ne mogu da nađu kvalitetan kadar, i samim tim je cena znatno veća u odnosu na onu koja je bila predviđena kada su aplicirali u Filmskom centru Srbije, zbog čega je izvodljivost proizvodnje domaćih filmova ugrožena. ”

Filmska rediteljka Andrijana Stojković rukovodiće nastavom koja se sastoji iz praktičnog i teorijskog dela, a koja obuhvata ukupno 89 časova koji će se održavati tokom 12 dana. U okviru predavanja i praktičnog rada pod nadzorom predavača, polaznici će dobijati zadatke koje će rešavati uz provere i savete predavača. Na kraju kursa, polaznici će biti sposobni da naprave razradu scenarija, plan snimanja, izveštaje za različite sektore filmske ekipe i dnevna radna naređenja.

„Cilj kursa za asistente režije je da osposobi mlade profesionalce za posao asistenta režije u filmskoj i televizijskoj ekipi, i za korišćenje programa Movie Magic Scheduling za organizaciono planiranje snimanja audio-vizuelnih sadržaja. Ovaj program je standard u domaćoj i stranoj industriji i njegovo korišćenje je veoma rasprostranjeno. Osoba koja može efikasno da koristi ovaj program može bez poteškoća da pronađe angažman u domaćim, ali i stranim produkcijama koje se snimaju u Srbiji”, izjavila je Stojković. 

U narednom periodu biće organizovane i radionice za još četiri deficitna zanimanja: rasvetljivač – gafer, scenski radnik – farmajstor, šarfer i švenker. Ovi intenzivni kursevi, u malim grupama polaznika, upoznaće polaznike sa procesom rada na filmu i televiziji, kao i sa svim segmentima saradnje sa rediteljem, produkcijom, montažom, kamerom i snimanjem i dizajnom zvuka. Učešće na radionicama je besplatno za sve polaznike, a prethodno iskustvo nije neophodno.

Foto: Tamara Markić

Žarko Laušević
  • Save
Previous post Film Darka Bajića „Ime naroda” na otvaranju LIFFE
Koncentriši se, baba
  • Save
Next post Festival LIFFE ove godine i na onlajn platformi
Share via
Copy link
Powered by Social Snap