Advertisement Section

Imate fotografije, video i audio snimke, zapise ili sećanja nastala tokom nekog putovanja? Mislite da bi prema toj priči moglo da bude snimljeno filmsko ostvarenje?

Volite filmove o putovanjima i hteli biste da napišete scenario? Onda je ovo radionica za vas

Mobilnost je jedna od ključnih aktivnosti našeg društvenog života, ali se u tom aspektu osobe sa invaliditetomsuočavaju sa mnoštvom prepreka. Ipak, svi putuju ili žele da putuju. Putovati turistički, na more, na planinu, jezero, u neki veliki svetski grad, vraćati se u zavičaj ili odlaziti zauvek iz rodnog mesta… Putovati do susednog grada ili sela ili samo do susednog kraja, putovati po svojoj sobi… Putovati u nepoznato ili u previše poznato…

Sve su to teme u okviru kojih može da bude snimljen dokumentarni, igrani ili eksperimentalni film, koji bi govorio o životu i putovanjima osoba sa invaliditetom.

Inkluzivna radionica „Interaktivni film“ na temu putovanja želi da podstakne stvaranje takvih filmova.

Tokom tri dana, učesnici radionice će razgovarati o pripremljenom materijalu, likovima, stilu, pristupu i raditi na finalnom tekstu scenarija.

Inkluzivna radionica kreativnog pisanja scenarija za kratki dokumentarni film osmišljena je tako da mogu da se prijave sve zainteresovane osobe, bez obzira na prethodno znanje iz oblasti filma.

Radionica je osmišljena za najviše 8 polaznika.

Ukoliko ste zainteresovani, prijavite se što pre.

Dovoljno je  popuniti kratak formular na stranici radionice.

Ili možete da pošaljete odgovore na sledeća pitanja na mejl adresu interaktivnifilm1@gmail.com

  1. Ime I prezime
  2. Email adresa
  3. Kontak telefon
  4. Da li možete da prisusvujete radionici tokom sva tri dana Da/Ne
  5. Zašto ste se odlučili da se prijavite na radionicu?
  6. Šta očekujete od radionice?
  7. Da li imate formalno/neformalno znanje iz obasti filma

Osnivač radionice: Igor M. Toholj / Radionicu vodi: Ivan Velisavljević, dramaturg i filmski kritičar. Realizacija: Zero produkcija, Beograd, pod pokroviteljstvom Ministarstva Kulture i Informisanja Republike Srbije.

Korset FOTO Felix Vratny
  • Save
Previous post Slobodna zona: Žene koje prkose konvencijama
denic
  • Save
Next post Otvorena izložba „Dekada” scenografa Aleksandra Denića u Bioskopu Balkan
Share via
Copy link
Powered by Social Snap