Finansijska podrška za Palićki festival i Beldocs

Evropska komisija objavila je rezultate konkursa programa MEDIA Kreativna Evropa za podršku filmskim festivalima EACEA 26/2019. Na konkursu je podržano 33 projekata, a od toga dva iz Srbije – Festival evropskog filma Palić i Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs. Od ukupno 95 podnetih aplikacija, 33 je odobreno za finansiranje (prolaznost 35%). Na konkurs […]