Advertisement Section

Podršku Filmske agencije Severne Makedonije, kao manjinske makedonske a većinske srpske koprodukcije, izborili su novi projekti Pavla Vučkovića, Nikole Ljuce, Vladimira Blaževskog, Marka Novakovića i Nevene Desivojević

Obznanjeni su rezultati najnovijeg konkursnog kruga Filmske agencije Severne Makedonije, a na planu projekata filmova manjinskih makedonskih koprodukcija podržano je i nekoliko većinskih projekata iz naše zemlje. Svi ti projekti prethodno su izborili podršku i Filmskog centra Srbije.

Reč je o pet projekata: dugometražni igrani filmovi „Mraz” Pavla Vučkovića (ovdašnji producent je „Plan 9”, koproducent u Severnoj Makedoniji je „Black Cat Production”, a podrška iznosi oko 57.000 evra), „Zvečarke” Nikole Ljuce (srpski producent je „Biberche Productions”, makedonski koproducent je Skopje Film Studio, a podrška iznosi oko 49.000 evra), „Ćerka” Vladimira Blaževskog (ovdašnji koproducent je „Digitalkraft”, koproducent u Severnoj Makedoniji je „Pank Film”, a podrška iznosi oko 33.000 evra), „Saučesnici” Marka Novakovića (srpski koproducent je „Zillion Film”, makedonski koproducent je „Partysans”, a podrška iznosi 36.000 evra), i projekat kratkometražnog igranog filma „Leto” Nevene Desivojević (ovdašnji producent je „Set Sail Films”, koproducent u Severnoj Makedoniji je „Minimal Kolektiv”, a podrška iznosi oko 12.000 evra).

pored nas
  • Save
Previous post Počelo snimanje filma „Pored nas” u režiji Stevana Filipovića
stvari za koje vredi plakati
  • Save
Next post Interview with director Cristina Grosan (Palic film festival 2022)
Share via
Copy link
Powered by Social Snap