Advertisement Section

Izdavaštvo Filmskiog centra Srbije (FCS) objavilo je nedavno knjigu „Sjaj crnog“ Veljka Radosavljevića, koja se bavi fenomenom „crnog talasa“ u istoriji srpskog filma.

Ova knjiga nije samo nov doprinos sagledavanju fenomena „crnog talasa“ u srpskoj kinematografiji, nego, između ostalog, i svojevsrni kritički dijalog sa delima prethodnika. Ono što diferencira Radosavljevićevu optiku je široko kontekstualizovanje filmske problematike i njena konverzija u politiku. Takođe, autor, za razliku od nekoliko prethodnih knjiga na ovu temu, insistira na širokom umrežavanju srpskog filma istražujući njegove relacije sa srodnim modernističkim filmskim pokretima u svetu. I ne na poslednjem mestu, Radosavljević istražuje klimu, produkcione konstelacije kao i dela prethodnika koja su , premda zaboravljena ili zapostavljena, suštinski nikada dovoljno vrednovana, učinila da crni talas pre svega doživimo kao sukcesiju, kao kontinuitet i logičnu fazu razvoja jedne značajne evropske kinematografije.

Veljko Radosavljević diplomirao je i magistrirao na FDU, Odsek za filmsku i TV režiju, kao jedan od najboljih studenata generacije. Publicistikom se bavio još od studentskih dana, a studija Sjaj crnog nastala je iz prve verzije njegovog magistarskog rada i sastoji se iz dva važna sloja: prvi otkriva kako se stizalo do filma, a drugi je kritička valorizacija u skladu sa savremenim estetsko-sinematičkim standardima. Radosavljević ovde , zapravo, rekonstruiše osnove kulturne politike i načine konstituisanja filmske proizvodnje tokom proteklih decenija.

Ortaci na točkovima
  • Save
Previous post „Ortaci na točkovima“ premijerno u sredu 10. jula
Sonja Savić
  • Save
Next post Izložba „Sonja Savić – Devojka iz grada“ u Puli
Share via
Copy link
Powered by Social Snap