Bitter moon (Roman Polanski, 1992.)

Negde sam pročitao mišljenje da Roman Polanski, kao autor, uvek iznova istražuje dubine ljudske duše, često baveći se njenim ekstremima, uvrnutostima koje šetaju između onog sadističkog, sa potrebom da povredi i mazohističkog, sa potrebom da se bude povređen. Ovo mišljenje nagoni na razmišljanje i samo po sebi. Jedan od fascinantnijih […]

Fish tank (Andrea Arnold, 2009.)

Ovogodišnji FEST nam je doneo naslove koji su zapaženo prošli na svetskim festivalima ističući se nagradama i visokim produkcijama, ali se isto tako u selekciji „najznačajnijeg domaćeg festivala” nalazilo i dosta „neohrabrujućih” i vrlo neuspelih ostvarenja koja su primoravala publiku da masovno napušta bioskopske sale („Melodija za ulični verg”, „Granica”…) […]