Advertisement Section

Izvor: Filmske radosti
Autor: Radiša Cvetković
24/08/2010

Na spomen Jovana Joce Jovanovića mnogi tvrde da se otvara Pandorina kutija, pa se sa lagano utišaju da odslušaju koliko je daleko ovoga puta išao i kakvi glasovi ga sada biju. To nikako nije slučajna asocijacija onih koji ponešto znaju o ovom filmskom stvaraocu, jer se njegova subverzivnost i nespokojna bitnička ubojitost definisala još od studentskih dana sve do danas.

Joca je rođen 31. maja 1940. u Beogradu, gde je diplomirao režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Bio panker pre panka i uvek je izazivao burne reakcije u javnosti zbog čega je do dana današnjeg ostao izuzetno provokativna ličnost u filmskim krugovima, pa, čak i onim alternativnijim. Za njega oduvek važila neka posebna priča, dok je on nastojao da bude trn u oku svima kod kojih „nanjuši“ neku vrstu licemerja i dilentatizma, što je u filmskoj umetnosti čest slučaj. Zbog toga je još od prvih filmskih koraka imao problema sa svojim radovima, ali nije odustajao da raskrinkava sve tamne kutke naše socijalističke stvarnosti sve do ranih devedesetih.

Mnogi projekti su mu „ugušivani” u procesu nastanka, ali se nije obuzdavao tako da je njegova kritika ostala da opominje uz mnoge osude i klevete, ali bez dovoljno podrške.

Već nekih dvadesetak godina živi u Sloveniju gde predaje istoriju filma, montažu, režiju, scenario, piše knjige i snima filmove.

Filmske radosti mogu sa ponosom da Vam predstave knjigu koja se nalazi u pripremi za štampu, a koja bi trebalo da izađe u izdanju Filmskog centra Srbije do kraja tekuće godine. Sa našeg sajta možete preuzeti prvih 40-ak stranica najnovije knjige Joce Jovanovića pod nazivom „Uvod u filmsku umetnost”, koja je bestseler u Sloveniji.

„Paraleleno sa industrijskim bioskopskim filmom kao dominantnim modelom u istoriji filma postoje decenijama takođe i filmska praksa koja se događa na sasvim drugom nivou.

Nju pre svega poznajemo kao avangardni film, koji se deli na prvu, drugu, treću i četvrtu avangardu. Prva avangarda u film obuhvata autore koji su stvarali u vreme nemog filma u drugoj i trećoj deceniji XX veka. Druga avangarda udružuje autore koji su stvarali 30ih i 40ih i povezana je sa početkom zvučnog filma. Treću i četvrtu avangardu čine autori koji su nastavili praksu antibioskopskog filma u pedestim, šestdesetim, sedamdesetim i osamdesetim godinama.”

Uvod u filmsku umetnost – Jovan Jovanovic

Vanja Kovacevic
  • Save
Previous post Vanja Kovačević – Sreća prati hrabre
Rade Markovic
  • Save
Next post Rade Marković – Jedan od pionira srpske kinematografije
Share via
Copy link
Powered by Social Snap